بوسته رضا

بوسته رضا

Derecteur comunal, Epic metidja nadhafa

Développe son réseau professionnel
 

En poste chez Epic metidja nadhafa

Parcours

 

Derecteur comunal

Chez Epic metidja nadhafa

De janvier 2016 à aujourd'hui